Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3) Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (7) Ankara Barosu Dergisi (4) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (9) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (7) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (2) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (20) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (11) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (9) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (11) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (47) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (24) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (14) Gaziantep University Journal of Social Sciences (9) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (6) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (5) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) İstanbul İktisat Dergisi (31) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (13) Journal of Economy Culture and Society (2) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (82) Legal Hukuk Dergisi (25) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (1) Legal Mali Hukuk Dergisi (15) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (3) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (4) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (5) Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi (4) Mülkiye Dergisi (8) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (10) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Sosyal Bilimler Dergisi (17) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (46) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (12) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2) Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi (3)

Yazar

Tarih

Yıl

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler

Legal BlogYrd. Doç. Dr. Dilaver NişancıYıl 2020
Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Yazar Adı: Yrd. Doç. Dr. Dilaver Nişancı Yayın Tarihi: 15.05.2020 / Manipülasyon / Finansal Manipülasyon Manipülasyon, yarar sağlamak amacıyla başkalarını çeşitli yollarla aldatarak veya gerçeği...
Finansal Piyasalar Manipülasyon Finansal Manipülason Yanıltıcı İşlemler Borsa BDDK

Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı

MakalePınar ÖZER, Feride Gülsüm GÜMÜŞSOYOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
1 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 1-16 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 1-16 Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı ...

2008 Dünya Ekonomik Krizinin G20 Ülkeleri Ekonomik Performanslarına Etkisinin Ahp Ve Vıkor Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

MakaleMustafa SOBAOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
33 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 33-52 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 33-52 2008 Dünya Ekonomik Krizinin G20 Ülkeleri Ekonomik Performanslarına Etkisinin AHP ve VIKOR Yöntemleriyle ...

İslam Hukukunda Katılım Bankacılığı Fon Toplama Ve Kullandırma Yöntemleri

MakaleAlpaslan AlkışAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 3
INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISSN - 2564-7946 2018 Vol. 2/3 120 GSLAM HUKUKUNDA KATILIM BANKACILIĞI FON TOPLAMA VE KULLANDIRMA YÖNTEMLERG Dr.Öğr.Üyesi Alpas...

Topsıs Ve Moora Yöntemleri İle Ölçülen Finansal Performansın Pay Getirilerine Etkisi: Bist Çimento-beton İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması

MakaleSerdar YAMANAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISSN - 2564-7946 2018 Vol. 2/1 75 TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL PERFORMANSIN PAY GETİRİLERİNE ETKİSİ: BİST ÇİMEN...

Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması

MakaleMerve TuncayAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABG ULUSLARARASI SOSYAL BGLGMLER DERGGSG ISSN - 2564-7946 2018 Vol. 2/1 160 KATILIM BANKALARI GLE MEVDUAT BANKALARININ FGNANSAL PERFORMANSLARININ KARgILAgTIRILMASI 1 ...

Imf’nin Yönetimsel Reformlarını Engelleyen Etmenler Ve Çözüm Önerileri

MakaleMustafa Soba, Özden Sevgi AkıncıSosyal Ekonomik Araştırmalar DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 36
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) / 18 / 36 / 147-171  Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  (The Journal of Social Economic Research)  ISSN: 2148 – 3043 / Ekim 2018 / Cilt: 18 / Sayı: 36  Araştırma Makale...

Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının Topsis İle Analizi

MakaleAdilya YAMALTDINOVAOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2018, Cilt 5, Sayı 1
19 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2018, 5(1), 19-36 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2018, 5(1), 19-36 Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının TOPSİS ile Anal...

Basel Iıı Uygulamaları Ve Bıst’de İşlem Gören Ticari Bankalar İçin Ampirik Bir Çalışma

MakaleAhmet Cenk GültekinBankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 4
Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi-BSPAD, Cilt:2, Sayı:4, 2018, ss.46-69 46 *************************************** Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi BSPAD, Cilt 2, Sayı 4 ...

Ticari Ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’ye İlişkin Ampirik Kanıtlar

MakaleHamza ÇEŞTEPE, Ertuğrul YILDIRIM, Zehra ÖZBEKAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 4
Gönderim Tarihi: 08.02.2018 Kabul Tarihi: 26.10.2018 TİCARİ VE FİNANSAL AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’YE İLİŞKİN AMPİRİK KANITLAR Hamza ÇEŞTEPE ? Ertuğrul YILDIRIM ?? Zehra ÖZBEK ??? THE EFFECTS OF TRADE AND FINANCIAL OP...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 50 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor