Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Banka Teminat Mektubu İadesi İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Banka Teminat Mektubu İadesi İstemi - Dava Dilekçesi …  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI                                   :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                        ...

Kredi Borcu Yapılandırma İstemi

Yazışma / Form
Kredi Borcu Yapılandırma İstemi ........ BANKASI ...... ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE; İSTANBUL Şubenizden ..../…../…… tarihinde çekmiş olduğum ...... no.lu bireysel ihtiyaç kredisinin borçlarını ödeme noktasında maddi imkansızlıklarım nedeniyle problem yaşamak...

Faktoring Temlik Sözleşmesi - 2

Sözleşme
Faktoring Temlik Sözleşmesi - 2 FAKTORING TEMLİK SÖZLEŞMESİ  Bir taraftan ……………….. adresinde mukim ………... Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile diğer taraftan ………………………. adresinde mukim ….. aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir faktoring temlik söz...

Banka Mevduat Haczi Talebi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Banka Mevduat Haczi Talebi - Dava Dilekçesi …………………………………………….......... ‘ NE İCRA DOSYA NO : ......... ALACAKLI : ......... VEKİLİ : ......... BORÇLU : ......... (T.C. Kimlik No : .........) KONU : Mevduat haczi talebi Müdürlüğünüzün yu...

Kredi Notuna İtiraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kredi Notuna İtiraz Dilekçesi ..... BANKASI .... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ... / ... / ….. tarihinde şahsıma ait kredi notu sorgulama işlemi sonucunda; kredi notumun .... olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Gerek bankanıza ve gerekse de diğer bankalara karşı ola...

Hesap Özeti Gönderimi İle İlgili İhtarname

İhtarname
Hesap Özeti Gönderimi İle İlgili İhtarname İHBARNAME İhbar Eden       : Adı Soyadı İhbar Edilen     : Adı Soyadı Konu                : OLAYLAR:  Genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi gereğince gönderilen hesap özeti Muhatap ile Bankamız ar...

Banka Kredisi-Hayat Sigortasından Kaynaklanan Alacak İstemi-Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Banka Kredisi-Hayat Sigortasından Kaynaklanan Alacak İstemi-Dava Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) TALEP KONUSU : B...

Hesap İşletim Ücretinin İadesi Dilekçesi ( Kaymakamlı’ğa) – Dilekçeler ve Formlar

Dava Dilekçesi
Hesap İşletim Ücretinin İadesi Dilekçesi ( Kaymakamlı’ğa) – Dilekçeler ve Formlar …. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA BAŞVURUCU : (Ad, Soyad, TC, Adres) KARŞI TARAF : KONU : OLAY : 1. Karşı taraf …….. Bankası...

Haksız Kesintinin İadesi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Haksız Kesintinin İadesi - Dava Dilekçesi TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Komisyon Ve Dosya Masrafı Adı Altı...

Bankaya Karşı Maddi Tazminat Davası - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Bankaya Karşı Maddi Tazminat Davası - Dava Dilekçesi ………..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;   DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                                     : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres) ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor