Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Haftanın Kararı; Banka, Çalışanı Konumundaki Banka Müdürünün Kusurundan Dolayı Sorumludur (06.12.2023) Haftanın Kararı; Havalenin Sehven Yapılması Halinde Bankanın İşlemde Bir Sorumluluğu Bulunmamakta Olup Bedelin Alıcının Hesabına Geçmesiyle Gönderilen Para Üzerindeki Tasarruf Yetkisi Havale Alıcısına Aittir (08.11.2023) Haftanın Kararı; Müşterisine Ait SIM Kartının Başka Kişilerce Kopyalanarak İnteraktif Hesabına Girilmek Suretiyle Rızası Dışında Havale Yapılması Eyleminde Banka, Zararın Doğmasında ya da Artmasında Etkili Olmuş yahut Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırmış ise Hakim Tazminatı İndirebilir Veya Tamamen Kaldırabilir (06.09.2023) Haftanın Kararı; İpoteğe Konu Taşınmaz Üzerindeki Şerhin Kaldırılmasına Yönelik Alacaklı Vekilinin Talebi Alacağın Tamamının Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Eder(23.08.2023) Bankaların Karşılıksız Çek İçin Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi TMSF’ye Devredilen Bankadaki Katılım Fonunun Bloke Edilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, Mudilerin Off Shore Alacaklarının Tahsiline Yönelik Açtıkları Davalarda Zamanaşımının Başlangıcının Tespitinde Off Shore Hesabına Aktarma Tarihinin Esas Alınması Gerektiğine Karar Verdi 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayınlandı Karşılıksız Çekte Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi Anayasa Mahkemesi, Kayyım Olarak Atananların Görev ve Fiillerinden Dolayı Sorumluluklarının Doğmayacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi Tüm Hukuk Haberleri >>