Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

30.09.2020 / 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031) 25.09.2020 / Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2020 / Basın Açıklaması (Türev İşlem Sınırları Hk) 21.09.2020 / Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı 20.09.2020 / Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin Ödeme Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar 20.09.2020 / Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar 20.09.2020 / Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar 19.09.2020 / IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar 19.09.2020 / Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar 18.09.2020 / Bilgi Alışverişi Kuruluşlarında ve Risk Merkezinde Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler Tebliği Taslağı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>