Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
18.07.2020 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/14)
11.07.2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2740)
10.07.2020 Basın Açıklaması (Kredi Kartı Limiti ve Asgari Ödeme Hk.)
28.06.2020 Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)
26.06.2020 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
26.06.2020 Basın Açıklaması
20.06.2020 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.06.2020 Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
20.06.2020 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/13)
20.06.2020 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/06/2020 Tarihli ve 9065 Sayılı Kararı
13.06.2020 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
09.06.2020 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 9050 Sayılı Kararı
09.06.2020 Basın Açıklaması (Kredi Kartı Taksitlendirme Süreleri Hk.)
02.06.2020 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı
27.05.2020 23/5/2020 tarihli ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı
24.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)
20.05.2020 Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
16.05.2020 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/05/2020 Tarihli ve 9023 Sayılı Kararı
15.05.2020 Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/12)
07.05.2020 Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik
30.04.2020 Tarımsal Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar ile Bu Kararlara Yönelik Erteleme Kararlarından Kaynaklı Kredi Borçlarının, COVID-19 Salgını Nedeniyle Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2481)
28.04.2020 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar
28.04.2020 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar
30.03.2020 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)
29.03.2020 Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 54 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor