Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 06.12.2023 Haftanın Kararı; Banka, Çalışanı Konumundaki Banka Müdürünün Kusurundan Dolayı Sorumludur (06.12.2023)
2 08.11.2023 Haftanın Kararı; Havalenin Sehven Yapılması Halinde Bankanın İşlemde Bir Sorumluluğu Bulunmamakta Olup Bedelin Alıcının Hesabına Geçmesiyle Gönderilen Para Üzerindeki Tasarruf Yetkisi Havale Alıcısına Aittir (08.11.2023)
3 06.09.2023 Haftanın Kararı; Müşterisine Ait SIM Kartının Başka Kişilerce Kopyalanarak İnteraktif Hesabına Girilmek Suretiyle Rızası Dışında Havale Yapılması Eyleminde Banka, Zararın Doğmasında ya da Artmasında Etkili Olmuş yahut Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırmış ise Hakim Tazminatı İndirebilir Veya Tamamen Kaldırabilir (06.09.2023)
4 23.08.2023 Haftanın Kararı; İpoteğe Konu Taşınmaz Üzerindeki Şerhin Kaldırılmasına Yönelik Alacaklı Vekilinin Talebi Alacağın Tamamının Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Eder(23.08.2023)
5 28.01.2023 Bankaların Karşılıksız Çek İçin Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi
6 11.01.2023 TMSF’ye Devredilen Bankadaki Katılım Fonunun Bloke Edilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
7 08.10.2022 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, Mudilerin Off Shore Alacaklarının Tahsiline Yönelik Açtıkları Davalarda Zamanaşımının Başlangıcının Tespitinde Off Shore Hesabına Aktarma Tarihinin Esas Alınması Gerektiğine Karar Verdi
8 28.06.2022 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayınlandı
9 22.01.2022 Karşılıksız Çekte Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Belirlendi
10 15.12.2021 Anayasa Mahkemesi, Kayyım Olarak Atananların Görev ve Fiillerinden Dolayı Sorumluluklarının Doğmayacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
11 02.07.2021 Kredi Vade ve Taksit Sınırları Yeniden Belirlendi
12 25.05.2021 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
13 31.03.2021 Haftanın Kararı (31.03.2021)
14 07.03.2021 7292 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
15 02.02.2021 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinde Yapılan Değişiklikle Çekin Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olduğuna İlişkin Hükmün Uygulanması 31/12/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
16 01.02.2021 Haftanın Kararı (01.02.2021)
17 19.12.2020 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Tebliğ Yayınlandı
18 31.10.2020 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16) Resmi Gazete'de Yayımlandı
19 30.09.2020 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) Oranı Yüzde 1'den Binde 2'ye Düşürüldü
20 12.08.2020 Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Sıfır Olarak Tespit Edilmiştir
21 06.07.2020 Haftanın Kararı (06.07.2020)
22 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
23 28.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) Yayınlandı
24 07.05.2020 Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
25 31.03.2020 Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor