Lütfen bekleyiniz...

Banka ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 06.07.2020 Haftanın Kararı (06.07.2020)
2 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
3 13.06.2020 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlandı
4 28.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) Yayınlandı
5 07.05.2020 Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
6 31.03.2020 Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir
7 16.03.2020 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
8 09.03.2020 Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7) Yayınlandı
9 27.02.2020 7222 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 24.02.2020 Bir Bankaya El Konulması Sürecinde Yapılan İhalenin İptaline İlişkin Yargı Kararlarının Uygulanmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
11 18.02.2020 Bankalarca Alınan Masraf, EFT ve Havale Ücretlerine Sınırlama Getirildi
12 15.02.2020 Bankacılık, Finansal Kiralama, Faktoring ve Sermaye Piyasası Kanunlar Değişiyor…
13 26.12.2019 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Belirlendi
14 25.11.2019 Haftanın Kararı (25.11.2019)
15 22.11.2019 7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
16 11.11.2019 Haftanın Kararı (11.11.2019)
17 14.10.2019 Haftanın Kararı (14.10.2019)
18 17.09.2019 Hissedarı Olunan Bankanın TMSF’ye Devredilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmemiştir
19 22.07.2019 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
20 02.04.2019 Haftanın Kararı (01.04.2019)
21 11.03.2019 Haftanın Kararı (11.03.2019)
22 14.02.2019 Anayasa Mahkemesi 4456 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un 15. Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “...disiplin esasları,... ” İbaresini İptal Etti
23 28.01.2019 Haftanın Kararı (28.01.2019)
24 02.01.2019 Haftanın Kararı ( 31.12.2018)
25 27.11.2018 Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor